Copyright © 2013 - 2023 Hudba Dvořák.
All Rights Reserved.
Webmaster

Úvod

V naší nabídce smuteční obřadní hudby se můžete spolehnout na citlivý a individuální přístup, na více jak dvacetiletou zkušenost i pestrou nabídku oblíbených skladeb vhodných pro občanský i církevní obřad.
Snad nejosobitější volbou jsou skladby zpívané ženským a mužským hlasem za doprovodu varhan.
Jsme ale schopni zajistit i sólové nástroje – jako např.violoncello, housle, flétnu, apod.
Vždy nám záleží na důstojnosti obřadu a kvalitním vyznění hudby.
Proto v místech, kde není k dispozici k tomuto účelu adekvátní píšťalový nástroj, instalujeme vlastní digitální varhany.